(PL) Janina Januszewska-Skreiberg, “Polska literatura w Norwegii” (fragment)

„W purytańskich czasach mówić o ciele było rzeczą nadmiar wstydliwą. Dziś rzeczą nadmiar wstydliwą jest mówienie o duszy” Nina Witoszek Nina Witoszek-Fitzpatrick mieszka w Irlandii i w Norwegii od 1980tych, i łączy pisarstwo z praca naukowa i dzialalnościa publicystyczna. Obecnie jest profesorem historii kultury w SUM - Centrum Rozwoju i Środowiska - na Uniwersytecie w Oslo, a takze „visiting professor” w Stanford.